O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 

PRAVNI OSNOV ZA RAD HK  INTERSPEED
NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO
(prilozi)

 1. Odluka 4. sednice Saveznog izvršnog veća dana 26.06.1992.godine(„Sl. list SRJ“ br. 2. od 01.05.1992.godine);
 2. Zapisnik Stalne komisije SUC-a i predstavnika MUP-a od 09.08.1993.godine(usvaja se programsko urbanističko rešenje za GP Preševo);
 3. Tender za izbor ponuđača za izgradnju GP Preševo od 29.04.1994.godine(Zaključak Komisije o izboru najboljeg ponuđača HK Interspeed);
 4. Saglasnost SUC 04/3 br. D-5112 od 08.07.1994.godine(za projektovanje i izgradnju Robno-carinske baze – kamionskog terminal na GP Preševo);
 5. Saglasnost SUC 04/3 br. D-6419 od 22.08.1994.godine(na konačno urbanističko rešenje GP Preševo);
 6. Ugovor 04/3 br. D-6904/1 od 09.09.1994.godine(o udruživanju sredstava radi zajedničkog finansiranja dela istražnih i pripremnih radnji na proširenju GP Preševo);
 7. Saglasnost MUP 03 br. 28-589/94 od 12.09.1994.godine(na konačno urbanističko i programsko-tehničko rešenje izgradnje GP Preševo);
 8. Aneks I 04/3 br. D-6904/1 od 23.09.1994.godine(o refundiranju polovine sredstava prema HK Interspeed za snimanje 15ha terena koje je izvršio Republički geodetski zavod);
 9. Aneks II 04/3 br. D-8857/1 od 24.10.1994.godine(o refundiranju polovine sredstava prema HK INterspeed za izrađen Detaljni prostorni plan GP Preševo, koji je izradio DD”CENTROPROJEKT -AIK”);
 10. Saglasnost SUC 04/3 br. D-9117/1 od 28.10.1994.godine(da se krene u izgradnju bez usvajanja Detaljnog prostornog plana od strane SO Preševo);
 11. Aneks III 04/3 br. D6904/3 od 1.12.1994.godine(o refundiranju dela sredstava prema HK Interspeed za izradu tehničke dokumentacije za GP Preševo);
 12. Predstavka SUC 04/3 br. D-42/1 od 29.12.1994.godine(predlog da HK Interspeed bude nosilac celokupne investicione aktivnosti na realizaciji izgradnje druge faze GP Preševo);
 13. Ugovor 04/3 br. D-1477 od 15.02.1995.godine(Ugovor o projektovanju i izgradnji robno-carinske baze, kamionskog terminal sa pratećim sadržajima na GP Preševo- I etapa);
 14. Ugovor 04/3 br. D-1477/1 od 15.02.1995.godine(Ugovor o projektovanju i izgradnji objekata, saobraćajnica i infrastructure- II etapa proširenja GP Preševo);
 15. Beleška 04//4 br. D-2034/1 od 27.02.1995.godine(po kojoj radove na izgradnji GP, koji se izvode po članu 46. Zakona o izgradnji objekata, treba nastaviti i intezivirati uz eventualno obezbeđenje MUP-a);
 16. Saglasnost SUC  04/1 br. D-2195/1 od 16.03.1995.godine(za početak izvođenja radova na GP Preševo);
 17. Saglasnost MUP 03 br. 28-177/95. od 20.03.1995.godine(za početak izvođenja radova na I fazi izgradnje i rekonstrukcije GP Preševo, a uz mogućnost asistencije u slučaju smetnji);
 18. Saglasnost SUC 01/3 br. D-8510/1 od 08.08.1995.godine(da HK Interspeed izvrši izgradnju objekta slobodne carinske prodavnice na GP Preševo);
 19. Carinarnica Niš,Rešenje 02/3 UP/1-1998/95 od 10.08.1995.godine(Odobrenje za početak rada slobodne carinske prodavnice HK Interspeed-a na GP Preševo);
 20. Saglasnost SUC br. D-11537/1 od 25.09.1996.godine(saglasnost za početak rada kamionskog terminala);
 21. Saglasnost MUP br. 28-1286/96 od 09.10.1996.godine(saglasnost za početak rada kamionskog terminala);
 22. Rešenje SUC, Carinarnica Niš, 02/5 UP/I-2525/01 od 30.07.2001.godine(da se zatvara slobodna carinska prodavnica HK Interspeed na GP Preševo);
 23. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropske agencije za rekonstrukciju, “Sl. list SRJ-Međunarodni ugovori” 9/2001 od 28.09.2001.godine;
 24. Prostorni plan područja posebne namene za GP Preševo sa elementima regulacionog plana, maj 2002.godine(Sl.glasnik RS, br.26/2002);
 25. Predstavka Vlade SRJ-Savezna direkcija za imovinu, br. 1/0-13-0007/0060-2002 od 17.12.2002.godine(konstatovanje da je HK Interspeed ispunila ugovorne obaveze i izgradila GP Preševo);
 26. Zahtev HK Interspeed za izdavanje građevinske dozvole od 20.06.2003.godine(zahtev za legalizaciju Ministarstvu građevine i urbanizma);
 27. VLADA RS IMENUJE NOVOG INVESTITORA ZA GP PREŠEVO, zaključak br. 351-4462/2003-1 od 30.07.2003. godine(protivzakonito i protivustavno imenuje EAR i GDS d.o.o. za investitore, koji raspisuju javni poziv za učešće na tenderu za izvođenje radova na postojećem GP ne obaveštavajući HK Interspeed kao investitora i zakonitog nosioca prava izgradnje);
 28. Posedovni list br.838 i br.1005(Katastar Opštine Preševo, gde je HK Interspeed upisana kao držalac objekata na GP Preševo a na osnovu usvojenog Prostornog plana-prilog 17);
 29. Nevažeće  odobrenje za izgradnju br. 351-02-00444/2005-05, kome je istekao rok.(po kome GDS d.o.o.  izvodi  uništavanje i otuđivanje imovine zakonitog investitora HK Interspeed);
 30. Saglasnost Min. finansija/Uprava carina, 01/1 br.D-9750/1 od 31.05.2006.godine(za rad prodavnice uz plaćanje PDV-a);
 31. Ministarstvo za infrastrukturu, Rešenje o rušenju za objekte graničnog prelaza br. 335-354-022/2008-05 od 13.02.2008. godine(Upravni sud poništio, presuda 17 U 7437/10-prilog 22);
 32. Ministarstvo za infrastrukturu odbija zahtev za legalizaciju, Obaveštenje br. 351-03-00674/2007-05 od 07.04.2008. godine(Upravni sud poništio, 1 U 3781/10 (2008));
 33. Zapisnik o obezbeđenju dokaza br.33/09 i dopunski zapisnik od 08.05.2009.godine(Opštinski sud u Preševu, gde su PUTEVI Užice izvršili rušenje parkinga, prilaza i nekih objekata čime je onemogućen rad terminala, freeshop-a i svih službi HK Interspeed na GP Preševo);
 34. Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direkcija policije, Dopis 03 br.7468/09 od 05.06.2009.godine(fizička zabrana prolaza na kamionski terminal HK Interspeed-a);
 35. Presuda Upravnog suda, 1 U 3781/10 (2008) od 21.04.2010.godine(presudom naloženo Ministarstvu infrastructure da po hitnom postupku izvrši legalizaciju objekata koje je izgradila HK Interspeed);
 36. Presuda Upravnog suda, 17 U 7437/10 (2009) od 19.05.2011.godine(poništava se rešenje Administartivne komisije Vlade RS o rušenju objekata koje je izgardila HK Interspeed);
 37. Privredni sud u Beogradu, na predlog NBS donosi Rešenje br. 50. St 2953/2011 kojim pokreće stečajni postupak nad HK Interspeed;
 38. Ministarstvo pravde i državne uprave, Dopis br. 07-00-114/10-02 od 27.09.2012.godine(o nemanju instrumenata za sprovođenje pravosnažnih presuda, po osnovu nezavisnosti sudskih organa);
 39. Rešenje Administrativne komisije Vlade Republike Srbije, br. 351-3579/2008-009 od 14.11.2013.godine(kojim su svi akti i postupanja koji su strvorili uslove za rušenje infrastructure koju je HK Interspeed izgradio na GP Preševo, stavljeni van snage);
 40. Presuda Ustavnog suda Republike Srbije,  br. Už-564/2011 od 31.12.2013.godine(utvrđeno da su povređena prava HK Interspeed, jer su državni organi neosnovano i protivno zakonu otezali upravne postupke i nisu sprovodili pravosnažne presude Upravnog suda RS);
 41. Krivične prijave protiv odgovornih lica;
 42. Presuda Privrednog suda u Beogradu, 14 P-8460/2013 od 24.03.2014.godine(trafo-stanica-kojom se “JUGOISTOK”d.o.o. Niš- Ogranak Elektrodistribucije u Vranju obavezuje da isplati štetu za protivpravno otuđenje);
 43. Presuda 20 U.9406/11(2011) od 17.10.2013.godine kojom se uvažava tužba HK Interspeed i                                
  poništava zaključak Ministarstva životne sredine,rudarstva i prostornog planiranja Republike                                                        
  Srbije,broj 351-03-01475/2003-02 od 01.08.2011. godine i predmet vraća nadležnom organu na ponovno odlučivanje
 44. Presuda Privrednog apelacionog suda u Beogradu 1 PŽ 4671/14 od 08.08.2014. godine, kojom se potvrđuje prvostepena presuda privrednog suda u Beogradu od 24.03.2014. godine.
 45. Katalog sa slikama od trenutka gradnje,blokade,rekonstrukcije i sadašnje stanje na GP Preševo
Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.